ส่งข้อความ
รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. 86-755-82567027 info@semicon-components.com
ทัวร์โรงงาน ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน -

Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. ทัวร์โรงงาน

สายการผลิต

Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

 

Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

 

Shenzhen Semicon Electronics Technology Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4